Hospicjum to też Życie :: FAQ  
mapa
Fundacja Hospicyjna
Lubię Pomagać
Poznaj Partnerów Projekt Więźniowie Forum wolontariatu pomóż nam pomagać forum napisz pożegnanie
1 procent
Umierać po ludzku
 
 • Co to jest stan terminalny?


  Jest to ostatni okres życia chorego (terminus - granica, kres), w którym badania diagnostyczne i leczenie przyczynowe często tracą na znaczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagłe pogorszenie stanu chorego może być wywołane przyczyną, której skorygowanie przyniesie istotne korzyści kliniczne .

 • Jaki jest cel opieki paliatywnej?

  - zwalczanie wszechogarniającego bólu

  - leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych

  - pielęgnacja

  - łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych

  - pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych

  - wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia

  - edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników

 • Procedury umieszczenia chorego w hospicjum

  Do hospicjum stacjonarnego pacjenci kierowani są przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.
  Do hospicjum domowego oprócz lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, pacjenci mogą być zgłaszani przez:

  samych chorych,

  innych pracowników opieki zdrowotnej,

  rodzinę chorego,

  inne osoby .

  Każdy zgłoszony pacjent w terminalnej fazie choroby, musi być objęty opieką lub należy mu wskazać inny, właściwy ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania zakład opieki zdrowotnej. Każde zgłoszenie pacjenta musi być odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez hospicjum/oddział medycyny paliatywnej.
  W uzasadnionych przypadkach pacjent może być kierowany na leczenie szpitalne. Lekarz kierujący, zobowiązany jest wskazać pacjentowi szpitale, w których może być kontynuowane leczenie. Konieczność leczenia szpitalnego, lekarz hospicjum uzasadnia na skierowaniu i w dokumentacji pacjenta.

 • Jaka jest odpłatność za pobyt chorego w hospicjum?

  Chory przebywający w hospicjum, które ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie ponosi żadnej odpłatności. Jego leczenie pokrywają środki z funduszu oraz zdobyte przez placówkę podczas akcji charytatywnych oraz od sponsorów.

 • Hospicja a Narodowy Fundusz Zdrowia

  Spośród wszystkich pacjentów objętych opieką paliatywną, 90 procent stanowią chorzy na raka. Wśród dzieci odsetek ten wynosi 60 procent; resztę stanowią dzieci cierpiące na inne nieuleczalne choroby.

  Uwaga! Pacjent nie ponosi żadnych opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w opiece paliatywnej.

  Oprócz lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do hospicjum domowego pacjentów mogą zgłaszać inni pracownicy opieki zdrowotnej, rodzina chorego oraz inne osoby. Każdy zgłoszony pacjent w terminalnej fazie choroby, musi być objęty opieką lub należy mu wskazać inny, właściwy ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania, zakład opieki zdrowotnej. Każde zgłoszenie pacjenta musi być odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez zakład opieki paliatywnej, a o samym fakcie objęcia taką opieką kierownik zakładu informuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  Hospicjum domowe przeznaczone jest dla osób w końcowej fazie choroby nowotworowej, przebywających w swoich domach. Wizyta lekarza odbywa się w dniu zgłoszenia bądź w terminie uzgodnienym z pacjentem lub rodziną. Czas opieki nad dorosłym wynosi zazwyczaj 90 dni. Lekarz odwiedza chorego średnio raz w tygodniu, pielęgniarka – 3 razy tygodniowo, a pozostali członkowie zespołu – w zależności od potrzeb pacjenta. Personel hospicjum domowego może codziennie udzielać porad przez telefon, ale w razie potrzeby gotów jest do złożenia wizyty w domu chorego.

  Z hospicjum domowego mogą korzystać także dzieci poniżej 18. roku życia, chore na nowotwory i inne nieuleczalne choroby spowodowane np. czynnikiem zakaźnym, uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, zwyrodnieniem układu nerwowego, uwarunkowaniami genetycznymi, czy zespołami ciężkich, złożonych wad wrodzonych. Świadczenia te przeznaczone są dla osób, które mają przynajmniej jednego stałego opiekuna, sprawującego wobec nich całodobową opiekę, oraz tych, wobec których nie planuje się leczenia przedłużającego życie (np. chemioterapii czy intensywnej terapii).

  Standardowy pakiet świadczeń w zakładzie opieki paliatywnej to: całodobowa dostępność w opiece paliatywnej domowej, przez 7 dni w tygodniu, całodobowa opieka medyczna oraz pełne zabezpieczenie w leki w hospicjum stacjonarnym, leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, leczenie innych objawów somatycznych, świadczenia pielęgniarskie, zapobieganie powikłaniom, rehabilitacja zgodnie ze zleceniem lekarza hospicjum, zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych w hospicjum stacjonarnym i domowym, kierowanie na specjalistyczne konsultacje medyczne w poradni medycyny paliatywnej, zapewnienie realizacji zleconych badań, zapewnienie zleconego transportu, zaspokajanie potrzeb psychicznych i duchowych pacjenta, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej – dotyczy opieki paliatywnej domowej, edukacja i poradnictwo zdrowotne, "opieka wyręczająca" w hospicjum stacjonarnym, tj. przyjmowanie chorych na określony czas, nie dłuższy niż 10 dni, oraz opieka nad osieroconymi.

  Małgorzata Koszur
  Rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego OW NFZ

 • Ile jest hospicjów w Polsce?

  W 2008 r. w Polsce działało 349 publicznych (państwowych, samorządowych) i niepublicznych (prowadzonych przez stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia zakonne, Caritas) zakładów opieki paliatywno–hospicyjnej. Oprócz tego w naszym kraju funkcjonują nieliczne (i nie policzone) komercyjne ośrodki paliatywno-hospicyjne. Publiczne i niepubliczne zakłady opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce to:
  - 154 poradnie medycyny paliatywnej (w tym 53 niepubliczne),
  - 284 hospicja domowe (w tym 121 niepublicznych),
  - 76 oddziałów medycyny paliatywnej w szpitalach
  - 63 hospicja stacjonarne (w tym 34 niepubliczne)
  - 42 zespoły opieki domowej dla dzieci
  (dane na podstawie raportu prof. dr hab. Krystyny de Walden-Gałuszko)

  Powyższe zestawienie nie uwzględnia nielicznych komercyjnych zakładów opieki paliatywno-hospicyjnej.

  140 hospicjów prowadzone jest przez organizacje pozarządowe:
  - 21 hospicjów prowadzi Kościół Katolicki,
  - 25 hospicjów prowadzi Caritas,
  - 94 hospicjów prowadzą organizacje świeckie.

  Większość z stowarzyszeń hospicyjnych (112 ze 140) powołała i zarejestrowała dla prowadzenia opieki hospicyjnej niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ). Orientacyjna liczba łóżek w pozarządowych i non-profitowych hospicjach stacjonarnych wynosi 520.

  (opracowanie przygotowane przez dr Jolantę Stokłosę, prezes Forum Hospicjów Polskich)

 
sklepik
sklepik

IQ PL Sp. z o.o.

Pallipedia
POLECAMY
AKCJE
BIBLIOTEKA
dobra nowina
EXTRA
SONDA
Prawda czy nadzieja
Czy pytającemu o swój stan zdrowia umierającemu człowiekowi należy mówić prawdę?
Raczej tak lub zdecydowanie tak. Utrzymywanie chorego w niewiedzy przynosi więcej szkód niż korzyści.
Raczej nie lub zdecydowanie nie. Prawda zabija nadzieję, a ta jest ważniejsza od prawdy.
Zobacz wyniki
Siepomaga
Voices for Hospices
   Krajowy Duszpasterz Hospicjów Fundacja Hospicyjna
zachodnio-pomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląkie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskie Znajdź hospicjum